Projektovanje i izrada alata za brizganje

Projektovanje i izrada alata za brizganje plastike je delatnost kojom se naše preduzeće uspešno bavi vec 20 godina. Projektujemo i izradjujemo alate za brizganje plastičnih elemenata za potrebe raznih grana privrede kao sto su gradjevinarstvo, mašinstvo, elektroindusrija, medicina i mnoge druge. Alate izradjujujemo po zahtevu kupca, na osnovu uzorka ili tehničkog crteža.

liv